شرکت فرش دیوان از ابتدای شروع فعالیت خود همواره کوشیده تا طبق استاندارد های کشوری و جهانی فعالیت های خود را به سمت هدف نهایی که شامل بافت فرش ایرانی با کیفیت میباشد سوق دهد. در این مسیر فعالیت های خاص شرکت فرش ماشینی دیوان از جمله بافت فرش های بزرگ پارچه و انواع فرش های خاص باعث شده تا این شرکت بتواند در زمینه های خاصی از فرش ماشینی با کیفیت جهانی مطرح شود و عناوین خاصی را نیز از سازمان های مختلف کشوری و جهانی دریافت نماید.