ارتباط با ما

صاحب امتیاز

علی صدوقی

آدرس کارخانه

کاشان، بلوار قطب راوندی، کوی حکمت 33، شرکت فرش دیوان کاشان

واحد فروش

7713 364 0913

تلفن ثابت

4829 5553 031

کد پستی

8731653952

ایمیل

info@farshdivan.com